Vår hverdag består av både enkle oppdrag som rensing av takrenner og feilsøk/utbedringer av robotgressklippere for privatpersoner - til komplette løsninger for boligkomplekser der tjenester som vask av søppelrom, drifting av robotgressklipperparken, hekkeklipping og feiing av gårdsplassen inngår i kontraktene.

Vi tilbyr ambulerende vaktmestertjenester til borettslag, boligsameier, bedrifter og private husholdninger, noe som innebærer at de fleste rutinemessige kontroll- og vedlikeholdsoppdrag blir utført etter en felles sammensatt plan med kunden.  Med utgangspunkt i hver enkelt kundes unike behov, legges det opp rutiner for avtalte tjenester, enten det gjelder oppdrag av langvarig eller midlertidig art - der ingen oppgaver er for små, men enkelte kan bli for store.

Vi liker å anse oss som et nytenkende, moderne og innovativt firma, og har siden 2017 satset på en mer fremtidsrettet og miljøvennlig løsning for plenklipping hos våre kunder - der vi benytter oss av Husqvarna robotklippere og tradisjonell gressklipping i kombinasjon for å gi en skreddersydd og sømløs løsning. Kundene velger selv om de ønsker å eie eller leie robotene  - og vi står ansvarlig for komplett drift og vedlikehold. Grøntarealene fremstår da til enhver tid som nyklipte og velstelte, 

Pr i dag drifter vi våre lokasjoner med ca 60 Husqvarna Automower robotgressklippere av ulik størrelse – hvor alt overvåkes og styres enkelt og problemfritt vhj av GPS-sendere på robotklipperene. En applikasjon på telefonen sørger for at uforusette hendelser blir rapportert umiddelbart. Dette er en meget trygg, sikker og effektiv måte å vedlikeholde grøntarealet på.

Vårt robot-hotell  (vinterlagring i våre oppvarmede lokaler på Borgeskogen)  inkluderer service, oppgradering og vedlikehold, samt henting og utsetting.  Som eneste tilbyder inkluderer denne tjenesten også evt. feilsøk og utbedring av begrensningskabelen grunnet uforutsette forhold ved utsetting på våren .

Vi har lang og høy kompetanse internt i firmaet innen installasjon og drift av robotklippere. Vi har siden 2017  spisset vår kompetanse inn på montering av robotklippere, samt feilsøk og utbedringer av sår og brudd. Dette er prioriterte arbeidsoppgaver der vi har kort responstid. I tillegg har vi over flere år påtatt oss oppdrag for Ulviken Motorsenter både med installasjon av Husqvarna/Honda robotgressklippere, og feilsøking og utbedring av feil.

Ansatte:

Daglig leder, Gry Stake

mail: gry@villaservice.no

tlf 91 81 87 04

Peter W. Johansen

mail: peter@villaservice.no

tlf 47 29 38 43