Vi tilbyr mange ulike VAKTMESTERTJENESTER tilpasset de fire årstidene vår, sommer, høst og vinter.    

I tillegg til de mer ordinære oppdragene har vi spesialisert oss på ulike tjenester innen ROBOTGRESSKLIPPERE som rådgivning, montering, opplæring, feilsøking og utbedringer.

Vinterstid tilbringes mye tid på Kreativt verksted -snekkerverkstedet vårt der vi produserer ulike håndlagde treartikler     

       

Nedenfor følger endel ordinære tjenester vi kan tilby. Ved andre forespørseler ta kontakt på tlf 47 29 38 43 eller post@villaservice.no

Vår:

Kosting/feiing av gårdsplasser, utsetting av robotgressklippere, gjødsling av planter og grøntområder, ugressbekjempelse,  barking av bed,

Sommer:

Gressklipping, kantklipping, luking av bed, tilsyn av robotklippere

Høst:

 Klipping av hekker, innhenting av robotgressklippere, rens av takrenner, løvoppsamling

Vinter:

Snørydding og strøing, ettersyn og service av robotgressklippere

Andre oppgaver:

Bortkjøring avfall, oppmerking av parkeringsplasser, internkontroll inkl. HMS-gjennomgang, sjekk av  søppelrom,  bytting av lyskilder,  overordnet oppsyn av eiendommen,  kontroll av tekniske installasjoner, annet forefallende arbeid og oppfølging av  beboerhenvendelser.

ROBOTGRESSKLIPPERE:

Drift- og vedlikehold av robotgressklippere:

Som en av få i markedet tilbyr vi en sømløs og miljøvennlig løsning for vedlikehold av gressplener for våre kunder- basert på robotklippere i skreddersydd kombinasjon med tradisjonell maskinell klipping. Vi påtar oss alt ansvar for driften av robotklipperene og setter ut nødvendig utstyr om våren, samt tar dette inn om høsten for vinterlagring og service. 

Installering og montering av robotklippere

Vi tilbyr montering av begrensningstråd og tilhørende utstyr til de kundene som ønsker å eie robotklipperene selv. Her kan vi også tilby en drifts- og/eller vedlikeholdsavtale der kundene selv velger hvilket nivå av service man ønsker. Vi har egen kabelleggingsmaskin - og gir dere gjerne et uforpliktende tilbud på de ulike løsningene vi kan tilby. 

Feilsøk robotgressklippere:

Har du problemer med robotklipperen - eller trenger du å endre på begrensningskablene.  

Ta kontakt på tlf 47 29 38 43 eller post@villaservice.no