Robotgressklipper:

I tillegg til ordinære vaktmestertjenester har vi etter mange års erfaring innen drift og vedlikehold av robotgressklipper spesialisert oss på dette! 

Kontakt oss på post@villaservice.no eller tlf +47 47 29 38 43

- Driftsstans  vi prioriterer feilsøk og utbedringer – kort responstid!

- Fastpris på robot-hotell

 • Innhenting og rengjøring av robot og ladestasjon på høsten
 • Vinterlagring og ladning av maskinene i oppvarmet lokale
 • Service og vedlikehold av maskinen hos merkeverksted
 • Bytte batteri og andre slitedeler ved behov (faktureres i tillegg)
 • Oppdatering av programvare hos merkeverksted
 • Utsetting, testing og igangkjøring av roboten på våren

(Ved behov for feilsøk og utbedring av begrensningskabelen grunnet uforutsette forhold ved utsetting/igangkjøring på våren inngår dette i prisen. Selvpåført skade eller ønskede endringer faktureres på timebasis)

- Fastpris på driftsavtale

 • Jevnlig sjekk og rengjøring av maskinene i klippesesongen
 • Bytting av knivblader ved behov - kniver inkludert
 • Driftsavtalens Nyklippet-plen-garanti inkluderer:
 1. Feilsøking og utbedring av begrensningskabelen grunnet uforutsette forhold (selvpåført skade eller ønskede endringer faktureres på timebasis)
 2. Ukentlig maskinell klipping hvis robot må på service i klippesesong evt. låne en av våre egne Husqvarna robotgressklippere dersom tilgjengelig.
 3. Levering av robot hos merkeverksted
 4. Henting, utsetting og testing etter reparasjon

(Påløpte reparasjonskostnader på egen robotklipper dekkes ikke av avtalen, samt at dersom man ønsker å klippe plenen selv reduseres prisen).

- Montering av begrensningskabel 
- Installasjon og test av robotgressklippere

Vår:

Kosting/feiing av gårdsplasser, utsetting av robotgressklippere, gjødsling av planter og grøntområder, ugressbekjempelse,  barking av bed,

Sommer:

Gressklipping, kantklipping, luking av bed, tilsyn av robotklippere

Høst:

 Klipping av hekker, innhenting av robotgressklippere, rens av takrenner, løvoppsamling

Vinter:

Snørydding og strøing, ettersyn og service av robotgressklippere

Andre oppgaver:

Bortkjøring avfall, oppmerking av parkeringsplasser, internkontroll inkl. HMS-gjennomgang, sjekk av  søppelrom,  bytting av lyskilder,  overordnet oppsyn av eiendommen,  kontroll av tekniske installasjoner, annet forefallende arbeid og oppfølging av  beboerhenvendelser. Spør oss om evt. andre tjenester.

Ta kontakt på tlf 47 29 38 43 eller post@villaservice.no