Andre tjenester

Vi tilbyr også en rekke andre gartner- og vaktmester tjenester.

Andre tjenester

  • Bortkjøring avfall
  • Internkontroll i borettslag, inkl. HMS-gjennomgang
  • Jevnlig sjekk av søppelrom og vask av søppelkasser
  • Kontrollrunde og bytting av lyskilder
  • Jevnlig kontroll av tekniske installasjoner
  • Annet forefallende arbeid, eks.vis smøring av dører o.l. 


Spør oss om evt. andre tjenester.

Ønsker du et tilbud?

Vår styrke er fleksible og skreddersydde løsninger, der kundene skal oppleve å få de tjenestene som de til enhver tid ønsker – til rett pris.