Gartnertjenester

Vi tilbyr mange ordinære gartnertjenester.

Gartnertjenester

Vi tilbyr mange ordinære gartnertjenester – ta kontakt for eventuelle andre henvendelser.

  • Gressklipping – vi benytter sitteklippere, stand-on-klippere og manuelle klippere.
  • Gjødsling av planter og grøntområder – bør gjøres både vår og sommer
  • Barking av bed og skråninger – vi bruker hjullasteren for å være mest mulig effektiv
  • Ugressbekjempelse – vi har sertifisering fra Mattilsynet
  • Kantklipping – prikken over i når det gjelder velstelt hage
  • Luking av bed – 
  • Fjernstyrte beitepussere – for bratte skråninger og vanskelige områder 
  • Beskjæring av busker, trær og hekker – 
  • Løv oppsamling

Ønsker du et tilbud?

Vår styrke er fleksible og skreddersydde løsninger, der kundene skal oppleve å få de tjenestene som de til enhver tid ønsker – til rett pris.