Gårdsvedlikehold

Vi tilbyr en rekke tjenester innen gårdsvedlikehold.

Gårdsvedlikehold

  • Rensing av takrenner  
  • Oppmerking av p-plasser 
  • Feiing/kosting av parkeringsplasser
  • Strøsandkasser – oppfylling
  • Snørydding
  • Strøing

Ønsker du et tilbud?

Vår styrke er fleksible og skreddersydde løsninger, der kundene skal oppleve å få de tjenestene som de til enhver tid ønsker – til rett pris.